S k a t c l u b  C o n t r a - R e  H ö h e n k i r c h e n
Mitglied im Deutschen Skatverband e.V.